Flygpassagerares rättigheter

Vilken hjälp kan du få av oss vid förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar ?
Denna information är utformat i enlighet med Europaparlamentets och Europeiska unionens rådsförordning nr 261/2004. Detta gäller
vid flygning som utgår från en flygplats inom EU, inklusive Norge, och som regel också flygningar som utförs av 
flygbolag inom gemenskapen och som utgår från en flygplats i ett tredje land till flygplats inom EU. 
Regelverket för Ersättning för Flygbolags skadeståndsansvar för Passagerare och dess bagage lyder under 
EU förordningen. Annex of the Regulation ( EC) No. 889/2002 Noice EC Regulation 889/2002.

Alla nedanstående förutsättningar gäller för de situationer som berörs i detta dokument:

* Då du har en bekräftad platsreservation på en flygning utförd av oss.
* Då du är incheckad vid angiven tidpunkt eller om inget annat anges ( detta gäller alla olika incheckningsalternativ
som vi erbjuder )
* Då du reser på en biljett som är direkt eller indirekt tillgänglig för allmänheten. 

1. Vid försenade flygningar hjälper vi dig med följande: 
Du blir erbjuden hjälp, kostnadsfritt, vid följande tillfällen a) Om flygningen blir försenad 2 timmar 
eller mer för flygningar upp till 1500km. b) Om flygningen är försenad 3 timmar eller mer för flygningarinom EU på 
mer än 1500 km. c) Om flygningen är försenad 3 timmar eller mer för flygningar mellan 1500 km och 3500 km. 
d) Om flygningen är försenad 4 timmar eller mer för flygningar som sker utöver a, b och c.  Hjälpen består av: 
A: Mat och dryck i förhållande till väntetiden
B: Telefonsamtal eller e-mail ( två stycken )
C: Hotellövernattning och transport mellan flygplats och hotell. Detta erbjuds om den nya avgångstiden är 
minst dagen efter den ursprungliga som blev försenad. 
D: Återbetalning av biljetter. Om förseningen uppgår till minst 5 timmar och du själv beslutar dig för att inte resa
erbjuder vi dig återbetalning av biljettpriset för de delar av resan som inte fullföljs. Vi ersätter även kostnader för de delar
av resan som fullföljts men inte längre har något syfte utifrån din ursprungliga resplan. Återbetalningen är dig tillhanda
inom 7 arbetsdagar. Vi kan även i relevanta fall ersätta en returflygning till den första avreseorten vid tidigast möjliga tillfälle. 
E: Kompensation vid förseningar på mer än 3 timmar. Om ditt flyg blir mer än 3 timmar försenat vid ankomst gäller 
samma regler för kompenstion, som beskrivs nedan i punkt 2E. 

2.Vid inställda flygningar hjälper vi dig med följande: 
A.  Du kan välja mellan: 
1)Att annullera resan och få återbetalning av biljetter. Vi erbjuder dig återbetalning av hela biljettpriset 
för de delar av resan som inte fullföljts. Vi ersätter även kostnaderna för de delar av resan som fullföljts men inte längre 
har något syfte utifrån din ursprungliga resplan. Återbetalningen är dig tillhanda
inom 7 arbetsdagar. Vi kan även i relevanta fall ersätta en returflygning till den första avreseorten vid tidigast möjliga tillfälle.
2) Ombokning till likvärdig transport. Erbjuds till slutlig ort vid tidigast möjliga tillfälle eller vid ett senare datum, som passar
dig, beroende på platstillgång.  
B.  Mat och dryck i förhållande till väntetiden. 
C. Telefonsamtal eller e-mail ( 2 stycken )
D. Hotellövernattning och transport mellan flygplats och hotell. Detta erbjuds om den nya avgångstiden är 
minst dagen efter den ursprungliga som blev försenad.  
E. Kompensation vid inställda flygningar. a) 250 euro vid flygningar upp till 1500 km. b) 400 euro vid flygningar 
inom EU på mer än 1500 km. c) 400 euro för övriga flygningar på 1500-3500 km. d) 600 euro vid alla flygningar
som sker utöver alternativen a,b och c.

Ovan nämnda kompensation kan reduceras till hälften vid följande tillfällen: Du får 50 % kompensation om du erbjuds ombokning till ett flyg som landar
a)max 2 timmar efter din ursprungliga ankomsttid vid flygningar upp till 1500km. b) max 3 timmar efter din ursprungliga ankomsttid vid flygningar mellan 
länder inom EU på mer än 1500 km c) max 3 timmar vid alla andra flyg mellan 1500-3500 km d) max 4 timmar efter din ursprungliga
ankomsttid vid flygningar som sker utöver a,b och c. 

Dessa regler gäller fram till den slutliga bestämmelseorten som anges på färdbiljetten som visas fram vid incheckningsdisken. 
Om du har bokat fler direkt anslutande flygförbindelser, som en samlad resa, i samma bokning, gäller reglerna fram till 
den slutliga bestämmelseorten. Om du bokat fler flygförbindelser, oberoende av varandra, dvs på separata färdbiljetter, gäller dessa regler
endast till den slutliga bestämmelseorten för varje enskild biljett. 

Du är inte berättigad till kompensation vid följande tillfällen:
1) Då orsaken till flygningen ställs in eller är mer än 3 timmar försenad vid ankomst är extraordinära omständigheter. 
Här följer exempel på extraordinära omständigheter:- meterologiska förhållanden - säkerhetsrisker som , till exempel
plötsligt uppkomna tekniska problem eller andra oförutsedda brister i säkerheten. - strejker som påverkar verksamheten. 
- politiskt instabilitet - flygledningens beslut eller - säkerheten i övrigt. 
2)Då du får besked om den inställda flygningen minst 14 dagar i förväg. 3 ) Då du får besked om den inställda flygningen mellan 14-7 dagar före planerad
avgång och erbjuds ombokning så att du kan resa högst 2 timmar före den ursprungliga avgångstiden och 
ankomma högst 4 timmar efter planerad ankomsttid. 4) Då du får besked om den inställda flygningen mindre än 
7 dagar före planerad avgångstid och erbjuds ombokning så att du kan resa högst 1 timme före den ursprungliga avgångstiden 
som ankomma senast  2 timmar efter planerad ankomsttid. 

3.Om du nekas ombordstigning på grund av överbokning hjälper vi dig med följande: 
Det kan ske, även - om du har en bekräftad biljett och är incheckad i tid att du nekas ombordstigning om planet
är överbokat. Innan vi nekar någon ombordstigning av detta skäl frågar vi efter frivilliga som är beredda att 
avstå sin platsreservation i utbyte mot en avtalad kompensation. Om för få frivilliga anmäler sig och vi tvingas
neka dig ombordstigning kommer vi att ge dig följande: 
A. Kompensation a) 250 euro vid flygningar på upp till 1500 km. b) 400 euro vid flygningar inom EU på mer än 
1500 km. c)400 euro vid flygningar på mellan 1500-3500 km. d) 600 euro vid alla flygningar som sker utöver
a), b) och c). Alla avståndsberäkningar fastställs utifrån avreseort där nekad ombordstigning sker fram till 
destinationen angiven i din biljett eller så långt de har tidsmässiga konsekvenser för dig.
Ovan nämnda kompenstationer kan reduceras till hälften vid följande tillfällen: 
Du får 50 % kompensation om du erbjuds ombokning till ett flyg som landar: a)max 2 timmar efter din 
ursprungliga ankomsttid vid flygningar upp till 1500 km b)max 3 timmar efter din ursprungliga annkomsttid vid
flygningar mellan länder inom EU på mer än 1500 km. c) max 3 timmar vid alla andra flyg mellan 
1500-3500km. d) max 4 timmar efter din ursprungliga ankomsttid vid flygningar som sker utöver a), b) och c). 

B. Biljetter

Du kan även välja mellan: 
1) Att annullera resan och få återbetalning av biljetter. 
Vi erbjuder dig återbetalning inom 7 dagar av hela biljettpriset för de delar av resan som inte fullföljts. Vi ersätter
även kostnaderna för de delar av resan som fullföljts men inge länge har något syfte utifrån din ursprungliga res
plan. Vi kan även i relevanta fall ersätta en returflygning till den första avreseorten vid tidigast möjliga tillfälle. 
2)Ombokning till likvärdig transport. Erbjuds till slutlig ort vid tidigast möjliga tillfälle eller vid ett senare datumsom passar 
dig beroende på platstillgång. 

C. Mat och dryck i förhållande till väntetiden

D. Telefonsamtal eller e-mail ( 2 stycken )

E. Hotellövernattning och transport mellan flygplats och hotell. Detta erbjuds när den nya avgångstiden
är minst dagen efter den ursprungliga/överbokade flygningen. 
3) Kompensation du kan få. Vid "downgrading" om du ofrivilligt placeras i en lägre klass än vad biljetter
gäller för , kan du få tillbaka en viss procent av det pris du betalat. Du blir erbjudenett fast belopp som kompensation
eller har möjlighet att erhålla återbetalning inom 7 dagar enligt följande: 
a)30 % av biljettpriset vid flygningar upp till 1500 km 
b) 50 % av biljettpriset vid flygningar inom EU på mer än 1500 km. 
c) 50 % för alla andra flygningar mellan 1500-3500 km. 
d) 75 % av biljettpriset vid flygningar som sker utanför a), b) och c). 

Om du konstaterat att du kan ha rätt till någon form av hjälp och/eller kompensation eller om du har 

frågor är du välkommen att kontakta Amapola personal. 


Reklamationer kontakta Direktflygs Callcenter på telefon +46 (0)770 790 700 eller via mail på callcenter@direktflyg.com