Incheckning och bagage

Här finner ni information om Er kommande incheckning.

Incheckningen öppnar 1 timme före flygets avgångstid och stänger 30 minuter före avgång. Biljett och giltig legitimation skall finnas till hands vid incheckningen.

Bagage

  • 1 väska á 23kg
  • Tillåtet handbagage max 5kg
  • Fullständiga bagageregler hittar du  hos Direktflyg

Vapen

Vapen och ammunition måste checkas in. Ammunitionen ska förvaras i sin originalförpackning och får max väga 5 kg/passagerare

Farligt gods

Vid flygresor gäller särskilda regler för transport av farliga artiklar.

I avsikt att höja flygsäkerheten är vissa föremål förbjudna att ta med in i kabinen på flygplanet. Personalen på flygplatsen har rätt att förbjuda föremål som de bedömer utgör en fara för flygsäkerheten.
Läs mer detaljerad information här
 på transportstyrelsens hemsida.

 

Specialbagage

* Campingkök har speciella regler som du måste känna till innan resan
* Skidpaket, Vapen etc. måste förbokas

Läs mer om bagageregler på Direktflyg eller ring callcenter på +46 (0)770 – 790  700 för mer information och bokning.