Regler om drönare

Här följer några råd, kartor och regler som du bör känna till innan du låter din drönare lyfta mot himlen.

 

 

 

 

 

 

 

 

https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/Obemannade-luftfartyg-UAS/