Pilot Information

  • När flygplatsen är stängd finns information för ut och inpassering på informationstavlan på terminalbyggnaden.
  • När CSRA är upprättade och skyltarna är uppe- får inte obehörig gå inom CSRA området.

Hitta oss:

Hemavan Tärnaby Airport
Älvstigen 20
SE-920 66 Hemavan
Tel: +46 (0)954-305 30
Mail: info@htairport.se

Partners: