Pilot Information

  • När flygplatsen är stängd finns information för ut och inpassering på informationstavlan på terminalbyggnaden.
  • När CSRA är upprättade och skyltarna är uppe- får inte obehörig gå inom CSRA området.