Banfakta

Allmän information gällande banfakta på Hemavan Tärnaby Airport.

För mer information se AIP AD2. Denna sida uppdateras inte kontinuerligt. Använd AIP Sverige.