Historik

På 1960-talet anlades ett segelflygfält i Hemavan, vilket flitigt användes av både lokala sportflygare och andra flygklubbar. Det är detta lilla segelflygfält som nu har utvecklats till dagens flygfält, med kapacitet för stora passagerarplan med 72 säten, Herkulesplan, och många andra typer av passagerarplan. Landningsbanan är idag 1500 meter, utrustad med fullständig ILS.

Hösten 1993 färdigställdes Hemavans flygplats, och med alla tillstånd på plats kunde vi under mars 1994 starta upp vår första charterlinje Bodö – Hemavan – Umeå. Man flög torsdagar och söndagar, och fortsatte vintern ut. Bolaget var Widerö, vilka fortsatte att trafikera linjen även följande år.

1997 började Skyways att trafikera linjen Hemavan – Arlanda. Linjen togs hösten 2008 över av NextJet som trafikerade till maj 2018. Nuvarande operatör är Amapola.

Flygplatsen har trafik 6 dagar i veckan – året runt!!