Tidtabeller

Tidtabeller är färskvara, och vi reserverar oss för eventuella förändringar, så ha alltid för vana att kontrollera Er tidtabell före avresa. Vi uppmanar er också att komma till flygplatsen en timme före avgång, då vi alla vill att planet skall lyfta i tid.

För att kolla flygningar längre fram titta på;
Amapola- Direktflyg

För att se om planet lyft i tid från Arlanda klicka här

Med reservation för ändringar.

Kontrollera alltid era avgångstider före avresa!