Vår ekonomi

Här återfinns vår senaste årsredovisning.

Årsredovisning HTA AB 2015

Årsredovisning HTA AB 2016

Årsredovisning HTA AB 2017