Välkommen till Hemavan Tärnaby Airport Just nu är det många förändringar i tidtabellen p.g.a. Covid-19. Håll dig uppdaterad på din resa så att tiderna stämmer.